@white_wine___

@katus_tomickova

Sleva!

POSLEDNÍ KUS - ETAMINE DU LYS ZKLIDŇUJÍCÍ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU VANILKA 125 ML wc vůně

Zklidňující osvěžovač vzduchu vanilka Etamine du Lys je koncentrovaný produkt bez hnacího plynu s certifikací ECOCERT Greenlife, který dodá prostoru klidnou a uvolněnou atmosféru. Lze jej aplikovat také na textil bez zanechání skvrn.

Ekologická drogerie s certifikací ECOCERT Greenllife se zavazuje nejen používáním přírodních a organických surovin s výbornou biologickou rozložitelností, ale také klade důraz na ekologické výrobní a zpracovatelské procesy, odpovědné nakládání s přírodními zdroji a minimalizaci petrochemických surovin.

Použití: Nastříkejte do prostoru/ na textil.

100 % ingrediencí je přírodního původu.

49.00 

Jen 1 skladem

Popis

Značka Etamine du Lys vznikla ve Francii v roce 1995. Zabývá se výrobou ekologických produktů pro úklid a údržbu domácnosti s optimální biologickou rozložitelností. V průběhu let se značka stala francouzským lídrem na trhu s eko drogerií. Výrobky nejsou testované na zvířatech a suroviny pocházejí z ekologického zemědělství. Produkty nesou certifikaci ECOCERT.

Upozornění: Nebezpečí. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal na místě schváleném k likvidaci takového odpadu.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “POSLEDNÍ KUS – ETAMINE DU LYS ZKLIDŇUJÍCÍ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU VANILKA 125 ML wc vůně”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *